Κατάθλιψη

Ο όρος κατάθλιψη για τον απλό κόσμο είναι συνώνυμος με την θλίψη, όμως για έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας η θλίψη είναι η φυσιολογική απάντηση στην απώλεια και η κατάθλιψη είναι ένα σύμπτωμα ή μια συνδρομή δυσπροσαρμογής, όπου συχνά (αλλά όχι πάντα) εμπεριέχει την υποκειμενική εμπειρία της θλίψης.