Διάλεξη του Καθηγητή Prof. Simon Baron-Cohen για την μηδενική ενσυναίσθηση (Zero Empathy)

Μοιραστείτε την σελίδα σε κάποιο κινητό ή εκτυπώστε: