Αυτοσυμπληρούμενο Τεστ Κατάθλιψης PHQ-9 (Αγγλική Γλώσσα)

Δωρεάν Guidebook για τις 12 πιο διαδεδομένες Ψυχοθεραπείες

Δωρεάν Online Μαθήματα Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (CBT) για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Διάλεξη του Καθηγητή Prof. Simon Baron-Cohen για την μηδενική ενσυναίσθηση (Zero Empathy)