, , ,

Τεστ αχρωματοψίας διακρίνει τα είδη της άνοιας

Alzheimerq ishihara
Μοιραστείτε την σελίδα σε κάποιο κινητό ή εκτυπώστε: