Πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο και κάνναβη

Η σχέση μεταξύ του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου (FEP) και της κάνναβης

Η σχέση μεταξύ του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου (FEP) και της κάνναβης – Μια έρευνα Πολλαπλών ερευνητικών κέντρων (multi-site)

Σε μία πρόσφατη μελέτη πολλαπλών διεθνών ερευνητικών κέντρων (multi-site), σε ασθενείς που είχαν πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο (FEP) και έκαναν χρήση κάνναβης παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζαν πιο συχνές ψυχωτικές και ευφορικές εμπειρίες από ότι οι υγιείς-μάρτυρες. Δεν ήταν σαφές εάν αυτό οφείλεται στην μεγαλύτερη ευαισθησία τους, στις επιπτώσεις της χρήσης κάνναβης ή στον βαρύτερο τρόπο χρήσης τους.   Για αυτόν τον λόγο μελετήθηκε εάν η έκταση της χρήσης μπορεί να προβλέψει  ψυχωτικές εμπειρίες.

Συμπερασματικά, Οι ασθενείς με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην κάνναβη, παρουσιάζοντας αυξημένες ψυχωσικές εμπειρίες, που ήταν σε συνάρτηση με την συχνότητα και την ποσότητα της χρήσης της κάνναβης, πάντα συγκριτικά με τους μάρτυρες (controls). Οι ευφορικές εμπειρίες μεταξύ των δύο γκρουπ  δεν είχαν σημαντική στατιστική διαφορά.

Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη ψυχομιμητική αντίδραση των ασθενών που σχετίζεται άμεσα με τη χρήση βαριάς χρήσης κάνναβης.

Διαβάστε για την κλινική μελέτη στο:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/739425v1

Μοιραστείτε την σελίδα σε κάποιο κινητό ή εκτυπώστε: