Τεστ Μνήμης Online

Από το Ιατρείο μνήμης & Νοητικών Λειτουργιών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Το Ιατρείο Μνήμης + Νοητικών Λειτουργιών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου δημιούργησε μία online έκδοση του PRMQ (Ερωτηματολόγιο Προοπτικής και Ανάδρομης Μνήμης). Με αυτό το τέστ προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε έγκαιρα, εάν κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν πρόβλημα με την μνήμη τους.

Πατήστε το κάτωθι κουμπί για να προχωρήσετε στην σελίδα του Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου (http://www.memoryclinic.gr)

Μοιραστείτε την σελίδα σε κάποιο κινητό ή εκτυπώστε: