Συμβουλές για καλύτερη μνήμη

Εννιά χρήσιμες συμβουλές για την καταπολέμηση της άνοιας

Συμβουλές για καλύτερη μνήμη

Εκτός από τα ανοϊκά φάρμακα (δονεπεζίλη, ριβαστιγμίνη, γκαλανταμίνη, μεμαντίνη) που έχουν ως στόχο να καθυστερούν  την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών και την μείωση της μνήμης,  ο ιατρός δεν διαθέτει πολλά όπλα στην φαρμακευτική του φαρέτρα. Έτσι δυστυχώς συναντούμε πάρα πολύ παραφιλολογία στο internet γύρω από μαγικές  θεραπείες για την καταπολέμηση της νόσου Alzheimer και των συναδών ανοικών διαταραχών. Εκτός από τους γενετικούς παράγοντες  (που αυξάνουν τον κίνδυνο της άνοιας), αυτήν την χρονική στιγμή υπάρχουν εννιά πρακτικές συμβουλές, οι οποίες είναι επιστημονικά αποδεδειγμένες ότι μείωνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου και βελτιώνουν την μνήμη.

Πολυμέσα

Μοιραστείτε την σελίδα σε κάποιο κινητό ή εκτυπώστε: