«Πρόγνωση»

Το πιο σημαντικό για ένα γιατρό, είναι να μπορεί να κάνει προγνώσεις.

Ιπποκράτης ο Κῶος ( 460 π.Χ –370 π.Χ)
‘Προγνωστικόν’

Η «Πρόγνωση» κατά τον Ιπποκράτη και η αξία της

Κατά τον Ιπποκράτη, το πιο σημαντικό για ένα γιατρό είναι η πρόγνωση μιας ασθένειας. Η πρόγνωση είναι αυτή που του επιτρέπει να προλάβει την εξέλιξη μιας νόσου, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ασθενούς αλλά και να καθορίσει την θεραπεία της με τον πιο σωστό τρόπο.

«Τόν ἰητρὸν δοκέει μοι ἄριστον εἶναι πρόνοιαν ἐπιτηδεύειν προγιγνώσκων γὰρ καὶ προλέγων παρὰ τοῖσι νοσέουσι τά τε παρεόντα καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι, ὁκόσα τε παραλείπουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγεύμενος, πιστεύοιτ᾿ ἂν μᾶλλον γιγνώσκειν τὰ τῶν νοσεόντων πρήγματα, ὥστε τολμᾷν ἐπιτρέπειν τοὺς ἀνθρώπους σφέας ἑωυτοὺς τῷ ἰητρῷ. Τὴν δὲ θεραπείην ἄριστα ἂν ποιέοιτο, προειδὼς τὰ ἐσόμενα ἐκ τῶν παρεόντων παθημάτων».

Η σημασία της πρόγνωσης σήμερα

Σήμερα, τρεις χιλιάδες σχεδόν χρόνια μετά, πολλά έχουν αλλάξει στην Ιατρική αλλά και πολλά διατηρήθηκαν ανέπαφα. Νέες ασθένειες εμφανιστήκαν, παλαιές ανίατες ασθένειες ιάθηκαν και νέα δεδομένα συνεχώς αποκαλύπτονται. Όμως ο ιατρός εξακολουθεί να τηρεί τον Ιπποκράτειο όρκο και ο ασθενής εξακολουθεί να προσβλέπει στην βοήθειά του. Η πρόγνωση μιας νόσου, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, διατηρεί την ανεκτίμητη αξία της. Βάσει της πρόγνωσης ο ιατρός χαράζει από τα πρώιμα στάδια μιας νόσου την θεραπεία της και προσπαθεί να την αντιμετωπίσει.

Μοιραστείτε την σελίδα σε κάποιο κινητό ή εκτυπώστε: