Ευρετήριο Κέντρων Ψυχικής Υγείας

Κέντρα Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα – Κατάλογος

Τα κέντρα ψυχικής υγείας (ΚΨΥ), είναι δημόσιες κοινοτικές δομές που έχουν ως κύριο στόχο την δωρεάν, δημόσια παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Τα ΚΨΥ ανάλογα με την δομή τους, παρέχουν ψυχιατρικές, ψυχολογικές ή ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στην κοινωνία  και την περιοχή  μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται. Μπορεί  να παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικες, οικογένειες ή παιδιά.  Πατήστε κάτω για να δείτε τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας για την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Στην περίπτωση που τα συμπτώματά σας πηγάζουν από κάποια εξαρτησιογόνα ουσία, τότε επισκεφτείτε την σελίδα με τις: